ASOCIADOS PROMOCIONS NOTICIAS HISTORIA CUNTIS ENLACES

 

CUNTIS COMERCIAL VILA ABERTA

CUCOVA non so é un novo nome para a asocición de empresarias e empresarios de Cuntis, senón que expresa o desexo de socias/os de apostar por un novo concepto de asociacionismo empresarial onde a cooperación e interrelación entre os axentes económicos e sociais, públicos e privados, logre unha mellora no desenvolvemento económico local. Dende a súa creación no ano 1998 levamos a cabo diversas actividades orientadas cara á potenciación da actividade comercial e empresarial en Cuntis. Pouco a pouco foron incorporándose novas socias e socios ata acadar un total de 62 na actualidade, nos que teñen cabida todo tipo de actividades económicas.

 

 

PASEA E MERCA EN CUNTIS